Szanowny Użytkowniku,

niniejszy dokument Polityki Prywatności ma na celu wskazanie zasad według, których są zbierane oraz przetwarzane Twoje dane osobowe. Znajdziesz w nim informacje jakie dane osobowe są pozyskiwane, w jakim zakresie, kto jest ich Administratorem oraz do kogo mogą one trafić.

Administratorem danych osobowych jest DANCEWORLD SP. Z O.O., ul. Trak Lubelski 191, 04-667 Warszawa, NIP 1132916535, REGON 365236547, KRS 0000633584.

Zanim przejdziesz do sedna tematu, warto abyś zapoznał się z uproszczonymi definicjami kilku pojęć:

Administrator danych osobowych – w znaczeniu prawnym – podmiot decydujący o celach
i środkach przetwarzania danych osobowych, dokonujący ich zbierania i przetwarzania, odpowiedzialny za właściwy pod względem prawnym przebieg tych procesów.

Dane osobowe – wszelkie informacje o Użytkowniku, pozwalające na jego identyfikację w sposób pośredni lub bezpośredni, chyba, że ustalenie tej tożsamości wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów, czasu bądź działań. W świetle niniejszego dokumentu są to
w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail, adres do wysyłki oraz dane do faktury.

Przetwarzanie danych osobowych – operacje na danych osobowych dokonywane
w poszanowaniu prawa, pozyskiwane w konkretnych celach określonych w niniejszym dokumencie. Rozumie się przez to w szczególności ich zbieranie, przechowywanie
i wykorzystywanie jedynie w zakresie dozwolonym przepisami prawa.

Użytkownik – osoba, która poprzez formularz zamieszczony na stronie agnieszkakaczorowska.pl/sklep, poprzez adres e-mail p.kaczorowski@dwbak.pl, a.garwolinska@dwbak.pl. lub w jakikolwiek inny sposób przewidziany przez funkcjonalność serwisu internetowego nawiązała kontakt z Administratorem i za swoją wyrażoną zgodą powierzyła mu przetwarzanie swoich danych osobowych.

Zgoda – wola Użytkownika wyrażona dobrowolnie w sposób jasny i konkretny, na zbieranie
i przetwarzanie Jego danych osobowych, która to zgoda może być cofnięta w każdym czasie,
a którą Administrator zobowiązuje się szanować poprzez zaprzestanie przetwarzania tych danych oraz ich usunięcie ze swojej bazy danych. Użytkownikowi przysługuje także prawo do poprawiania swoich danych osobowych w każdym czasie.

Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez pocztę elektroniczną, pod adresami e-mailowym wskazanymi powyżej.

Dane osobowe, które są zbierane i przetwarzane:

– imię i nazwisko,

– adres e-mail,

– adres do wysyłki,

– dane do faktury.

Szanowny Użytkowniku, w każdej chwili możesz zapisać się na naszą listę mailingową
i otrzymywać nasz newsletter, wystarczy podanie swojego adresu poczty elektronicznej.
W każdym czasie możesz z jego otrzymywania zrezygnować, bez ponoszenia żadnych dodatkowych konsekwencji tej rezygnacji.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkowniku zależy wyłącznie od Twojej wolnej woli. Zgoda ta musi jednak spełniać wymagania prawne, w szczególności spełniać wymóg zgody konkretnie i jasno wyrażonej. Nie uznajemy za zgodę dorozumiane wyrażenie woli. Zgoda jest jednak niezbędna jeśli szanowny Użytkowniku chcesz korzystać z naszego serwisu i dostępu do wszystkich jego funkcjonalności.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności lub Polityką Plików Cookies, prosimy abyś nie odwiedzał naszego serwisu, a także nie udostępniał nam żadnych swoich danych.
Użytkownicy serwisu obowiązani są zapoznać się z Polityką Prywatności oraz innymi dokumentami i przestrzegać zasad w nich wyrażonych. Jednocześnie zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian Polityki Prywatności wynikających m.in. z potrzeby dostosowania jej treści do zmian legislacyjnych. Użytkowniku, obowiązuje Cię aktualne brzmienie Polityki Prywatności.
Zasady i cel zbierania i przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe Użytkownika zbierane są poprzez wpisanie wymaganych danych w odpowiedni formularz dostępny na stronie, a także poprzez wykorzystywanie plików Cookies, którego ramy zostały określone w Polityce Plików Cookies.
Czynności Administratora mają na celu umożliwienie lub ułatwienie dostarczenia i wykonania usług lub towarów zamówionych przez Użytkownika, prowadzenie działań marketingowo – sprzedażowych, w tym dostosowania oferty Sklepu do Twoich indywidualnych potrzeb, a także optymalizacji działań systemu, tworzenia statystyk oraz dbania o jakość administrowania systemem.

Dostęp do zebranych przez nas danych osobowych będą miały wyłącznie osoby upoważnione.
Dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Administratora nie podlegają sprzedaży i nie są przekazywane osobom trzecim, za wyjątkiem normalnych i koniecznych do wykonania umów czynności oraz wyjątków przewidzianych przez prawo.
Jako Użytkownik masz dostęp do swoich danych osobowych, możesz je poprawiać, a także cofnąć zgodę na ich przetwarzanie, wówczas szanując Twoją wolę, a także obowiązujące regulacje prawne Administrator zobowiązuje się do zaprzestania dokonywania przetwarzania Twoich danych osobowych, a także usunięcia ich z baz danych Administratora.

Administrator oświadcza, że w trosce o bezpieczeństwo powierzanych mu danych osobowych, przestrzega obowiązujących wymogów prawnych oraz stosuje dostępne dla siebie technologie oraz sposoby na zapewnienie maksymalnej możliwej ochrony danych osobowych.

Drogi Użytkowniku, jeśli masz niedosyt informacji i chciałbyś wiedzieć więcej, zapraszamy do kontaktu z nami poprzez adres e-mail p.kaczorowski@dwbak.pl, a.garwolinska@dwbak.pl.
Natomiast jeśli masz głód wiedzy prawniczej, wówczas możesz go zaspokoić zapoznając się
z Ustawą dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.), Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. 2002 Nr 144 poz.1204) oraz ich aktami wykonawczymi.

Skontaktuj się z nami!

Jak możemy Ci pomóc? Masz dodatkowe pytanie? Chcesz umówić się na indywidualną lekcję?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Zamienimy każdą niepewność w wyczerpującą odpowiedź.

Nasza lokalizacja

ul. Kijowska 7
03-743 Warszawa